Vad är räckvidd och begränsningar för mikrobiologi och parasitologi?

Vad är räckvidd och begränsningar för mikrobiologi och parasitologi?

Vad är omfattningen av microbiologu och begränsningar av mikrobiologi