Var det en jordbävning i San Francisco Bay-området i 1980-talet?

Var det en jordbävning i San Francisco Bay-området i 1980-talet?

San Francisco Bay-området är ett av de mest seismiskt aktiva områdena i Nordamerika. Det är jordbävningar, mest liten nog att vara knappt märkbar, dagligen.
1980-talet, (17 oktober 1989 faktiskt, under World Series baseball spel), en magnitud 6.9 jordbävning drabbade längs Loma Prieta fel orsakar omfattande skador i hela Bay Area.