Varför är det farligt att gräva ner eller förbränning av radioaktivt avfall?

Varför är det farligt att gräva ner eller förbränning av radioaktivt avfall?

Det är farligt att gräva ner eller bränna radioaktivt.
Begrava: Det kan sippra in i underjordiska vatten / grundvatten och jord.
Förbränning: Det är inte lätt att bränna avfall som denna eftersom det är antingen vätska eller kan orsaka en stor explosion.