Varför är det svårt att svetsa gjutjärn?

Varför är det svårt att svetsa gjutjärn?

främst eftersom under svetsning processen gjutjärnet; att vara sprött, är benägna att knäcka. sätt att förhindrar detta är att förvärma hela pjäs till cherry red och när färdig låt den långsamt svalna av inslagning i stenull.