Varför finns det så mycket luft i potatis chip väskor?

Varför finns det så mycket luft i potatis chip väskor?

Att förebygga brott och att dämpa marker inne under lagring, transport, etc.. Du betalar för den exakta vikten av chips (belopp ligger på längst ner till höger oftast) så du inte är att bli rippade, särskilt eftersom luften inte väga som mycket förra gången jag kollade.
Så i slutändan är det ett nödvändigt ont som kommer att omintetgöra många mellanmål-glada människor som aldrig verkar vara nöjda med "wasted space" inuti sina väskor

Edit: Jag lämnade det tidigare svaret eftersom det är delvis korrekt. Det viktigaste skälet är dock "air" som är i en påse med chips är faktiskt ren kvävgas. Kvävet förhindrar marker ruttnande. Utan den skulle inte dämpning även vara nödvändigt eftersom markerna skulle bli bortskämd innan du köpte dem ändå.