Varför ska du delta i extra aktiviteter?

Varför ska du delta i extra aktiviteter?

De ser bra ut på ett college CV och visar du engagera dig med din skola. Vissa fritidsaktiviteter visar också några av dina intressen.

Kanske ännu viktigare, bidrar de till att bredda ditt sinne och sociala färdigheter. Utbildning är inte, eller borde inte vara, bara tenta läromedel.