Vilka är några av de transaktioner som återspeglas i de finansiella rapporterna för Electronic Arts?

Vilka är några av de transaktioner som återspeglas i de finansiella rapporterna för Electronic Arts