Vilka är två mänskliga sjukdomar som orsakas av protists?

Malaria orsakas av parasitiska protozoer av släktet Plasmodium.
Afrikansk sömnsjuka orsakas av Trypanosoma brucei, och dess släkting, Trypanosoma cruzi, orsakar Chagas sjukdom.
Giardiasis (beaver fever) orsakas av Giardia intestinalis.
Amoebic dysenteri orsakas av endoparasiterna som Entamoeba histolytica.
Toxoplasmos orsakas av Toxoplasma gondii.
Amöban Balamuthia kan orsaka pam., en mycket sällsynt men nästan alltid dödlig encefalit.
Trypanosomiasis - Chagas sjukdom
Malaria är en av de sjukdomar som orsakas av protister. Giardia, lunginflammation och Plasmodium är några mer färglösa orsakade sjukdomar.