Betala också olycksfallsförsäkring i sjukdomar som orsakas av en olycka?

Fråga:

Betala också olycksfallsförsäkring i sjukdomar som orsakas av en olycka eller i princip bara i klassiska olyckor med skador?


Svar:

Försäkringen betalar också för sjukdomar som uppstår till följd av en olycka. Om sjukdomen inte är på grund av en olycka som orsakats var naturligtvis inte.