Vilka länder producerar pistaschmandlar nötter?

Vilka länder producerar pistaschmandlar nötter?

Iran, USA, Syrien, Turkiet och Europeiska unionen.