Vilka var 1980-talet oljepriserna?

Vilka var 1980-talet oljepriserna?

Du kan kontrollera Bloomberg för svar. Vilken typ av olja menar du?