Vilken del av kroppen blåmärken det enklaste?

Vilken del av kroppen blåmärken det enklaste?

Blåmärken är följd av en kontusion och dess bakre inflammatorisk reaktion. Denna inflammation påverkas av mängden blod och fett kring området av kontusion. I detta fall buken och armar har en tendens till blåmärken lättare.