Vilken färg är bacon?

Bacon är alltid röd. den som tror att det är bruna inte kan inse att de är färgblind.