Wildschaden-när betalar bilförsäkring skadan endast när hår vilda o. andra djur?

Fråga:

så en skada av spelet är en wildlife skada verkligen bara då om det var hår wild eller också betalar försäkring på alla andra djur som orsakar skada på bilen?


Svar:

Det beror på villkoren.

Vissa tullar täcker mer än bara hår wild - till exempel husdjur.