Är de i Paranormal Activity skådespelare?

Är de i Paranormal Activity skådespelare?

Ja är de aktörer
mycket av tiden de gör förbätt