Finns det en optimal databasens storlek?

Fråga:

Tidigare har visat att mycket små privata banker, som inte är mycket specialiserade, kan få men också mycket stora banker, som Citigroup snabbt i ekonomiska svårigheter. Finns det en optimal databasens storlek eller kan man anta inte in, som en bestämd volym av handel / miljö är särskilt gynnsamt för att lyckas?


Svar:

Jag kan säga nej. Blind storlek är ncihts, men också små nciht måste vara korrekt.

Jag tror totalt sett att Volksbabanken har väl rimligen är och sparbanker, eftersom de är lämpliga för deras lokala område, men kan ge internationella tjänsten via deras paraply institutioner.

Den privata själv har att göra detta.

I kapitalförvaltning blir det för liten.