Hur kommer gruppen hamstring muskler anpassar långsiktigt svar på aerob uthållighetsträning?

På hamstring muskelgrupp kommer att anpassa sig i några sätt med lång sikt aerob uthållighetsträning. En anpassning är att de blir flexibla.