Hur många grader är jorden lutar på axeln?

Jordens axel är lutande 23,5 eller 23 1/2 grader och roterar kring en axel (kallas dess nutatation axel)
Detta mäts från normalen till ekliptikan (planet som jorden rör sig runt solen).

Jordens axiella lutning varierar mellan 22,1 ° 24.5° 42 000 år. Lutningen för närvarande minskar. Förutom denna variation finns nutations av ca 0,005 ° beror på skillnader i planet i omloppsbana.

Du kan ibland höra att jordens 'lutning' är ca 7.25 grader, men detta hänvisar till lutningen på jordens banplan i förhållande till solens Ekvator. Detta skiljer sig från lutningen på jordens axel i förhållande till jordens eget banplan.