Hur många grader är nollmeridianen?

Hur många grader är nollmeridianen?

Nollmeridianen definieras som noll grader longitud.
Det finns en punkt på det vid varje möjligt latitud.