Personlighetens grund för att lära och minnas föreningar innebär en förstärkning av potentiella neurala bränning och kallas?

Personlighetens grund för att lära och minnas föreningar innebär en förstärkning av potentiella neurala bränning och kallas?

långsiktig potentiering