Skatt: När kan du använda mängder av lång frånvaro med reklam kostnader?

Fråga:

Fråga om skatt: Hur kan jag använda mängder av lång frånvaro med reklam kostnader? IRS har inte erkänt belopp som mig, eftersom jag var frånvarande endast för att aggregera över 10 timmar från hem med min 2 jobb.


Svar:

Ja, detta är så svårt, eftersom det är bara så att säga per skattekort och samma för båda tillsammans.

Det är synd men att ändra nciht.