Tre exempel på lagar som kongressen kan anta enligt konstitutionen?

Tre exempel på lagar som kongressen kan anta enligt konstitutionen?

Medborgerliga rättigheter lag, lagen om inkomstskatt och minimilöner lag är exempel på de lagar som stiftats enligt konstitutionen. Kongressen har rätt att anta dessa lagar.