Vad är 10 tekniska fördelar med kemi som din familj använder regelbundet?

10 tekniska fördelar med kemi används ona regelbundet är:

  1. produkter som vi använder varje dag, som plastpåsar och flaskor
  2. tillagning av livsmedel
  3. bevara livsmedel
  4. jäst bröd
  5. lagring av väteperoxid i en mörk flaska (för att undvika det bryta ner till väte och syre)
  6. rengöringsprodukter och hur de fungerar, vilket gör rengöringen lättare
  7. läkemedel, till exempel tt-släppt medicin
  8. glödlampor ger oss ljus
  9. superglues
  10. Suturer som lös upp utan att behöva tas bort.