Vad är bredden JÄRNVÄGSSPÅR?

I USA dess mestadels 4 fot, 8 och 1/2 inches.