Bredden mellan mellan två järnvägsspåren?

Bredden mellan mellan två järnvägsspåren?

Är mätaren inte att förväxlas med "lastprofilen" vilket är höjden och bredden på ett fordon över rälsen. Standard järnväg mätare är 4ft 8.5ins (1.435 m) som används i Europa, USA, Kanada, norr Afrika och Australien