Vad är det lägsta åldern för en accocunt på Google Plus?

Vad är det lägsta åldern för en accocunt på Google Plus?

Google -konton (som krävs för att registrera dig för Google +) är begränsade till människor ålder 18+. Här är några rader från Google Plus användarvillkor:

"2.3 du får inte använda tjänsterna och kan inte acceptera villkoren om (a) du inte är myndig att ingå ett bindande avtal med Google, eller (b) du är en person som hindras från att motta tjänster enligt lagarna i USA eller andra länder inklusive det land där du är bosatt eller från vilket du använder tjänsterna."

Hoppas att detta hjälper