Vad är en testare att en läkare använder inorder att testa mängden syre i blodet?

Nej