Vad är fördelarna med oligopol?

Vad är fördelarna med oligopol? Vad är fördelarna med oligopol?