Vad är internodal väg?

Det är en väg för signaler från noden SA till knutan som passerar genom väggarna i förmaken.