Vad är prang färghjulet?

Vad är prang färghjulet?

Primär, sekundär och tertiär färger i färghjulet.