Vad är skillnaden mel koppling och sammanhållning?

Vad är skillnaden mel koppling och sammanhållning?

Koppling inom ett mjukvarusystem är graden som till varje modul förlitar sig på andra moduler

sammanhållning är ett mått på ett sub system inre ömsesidigt beroende