Vad är skillnaden mellan homogena och heterogena blandning?

En homogen blandning är ett ämne som är enhetlig i sammansättning. Lösningar är exempel på homogena blandningar.

En heterogen blandning är en blandning där sammansättningen är lätt identifieras, eftersom det finns två eller flera faser närvarande. Suspensioner är exempel på heterogena blandningar.

Partikelstorlek skiljer homogena lösningar från andra heterogena blandningar. Lösningar har partiklar som är atomer eller molekyler - för liten att se storlek.

En suspension är däremot en heterogen blandning av större partiklar. Dessa partiklar är synliga och kvittar ut på stående.

Majsolja, vit vinäger en mättad sockerlösning är homogen eftersom endast en färglös vätska som observerats. Luften med inget damm är också en homogen.

Sandstrand är heterogen eftersom du kan se olika färgade partiklar. Vinäger och olja salladsdressing är heterogen sedan två flytande lager är närvarande, liksom fasta ämnen. Luften med molnen är heterogen, som molnen innehåller små droppar av flytande vatten.