Vad bunkring?

Offshore bunkring är terminologin som används inom sjöfartsnäringen för att beskriva försäljning av bränsle, från specialiserade fartyg (fartyg) utformad för denna särskilda uppgift, överföra bränsle från ett fartyg till ett annat dvs fartyg till fartyg överföring av bränsle (tunga, medeltunga och lätta bränsle, gasolja och marina diesel.) Bunkring verksamheten levererar offshoreleveranser för mat och sötvatten är världens erkänt företag som fiskeflottan och alla fartyg kräver bränsle för fiske och transport av last, olja och container service.