Vad tycker du om nya konkurslagstiftningen?

Fråga:

Under tiden har gått fas 2 av den nuvarande Insolvenz‐ lagen reformen antagna "lag för minskning av det resterande skuld undantag förfarandet och stärka borgenärernas rättigheter", ange några förändringar från 01.07.2014.

Vad tycker deras stärka för borgenärerna?


Svar:

Om gäldenären uppfyller vissa villkor, kan en förkortning av den period efter vilken en återstående skulder bör vara möjligt, vara - minskar från 6 till 5 år i särskilda fall även 3 år.

Nu, du kan säga som borgenärer att sannolikheten är större att få mer, ju längre hela detta förfarande. Men jag tror, skulle jag vara glad att komma till 3 eller 5 år mer och sedan gäldenären genom med konkurs.

Det kan vara eller se ut. Det är en subjektiv åsikt. Personligen gillar jag romanen. Jag tror att en period av 7 år för en konkurs för mycket, mycket lång tid. Antingen någon kommer tillbaka igen på fötter, eller aldrig. Sedan kvittar det om det tar bara 3, 5 eller 7 år.

Stärka borgenärerna?

Borgenärerna kommer mglw. snabbare på hennes pengar. Således, om de stärkas? Som kan se alla som han vill.