Var var saber - tandad tiger fossilizied remainsfond?

Var var saber - tandad tiger fossilizied remainsfond?

Saber tooth tiger har många lämningar beroende på art, finns Smiledontnas Nimbradious vid foten av eastren oregon. Smiledoont och större katter finns i La briear tjära gropar av Los Angleous calefornia, och wendell fossila sängar i Sibirien.