Varför är magnetism viktigt?

Varför är magnetism viktigt?

Den naturliga magnetismen jordens härrör från dess järnkärna. Detta inte bara ger en användbar riktning finder för kompasser, men faktiskt skyddar livet på jorden genom att avleda laddade partiklar i rymden. "Magnetosfären" är en stor region som omger jorden när den rör sig i sin bana runt solen. Den består av laddade joner som hindras från att direkt slående ytan, där de kan skada levande organismer och skadar miljön.

När solens utbrott på solen öka flödet av laddade partiklar, branscher, såsom kraftöverföring och kommunikation kan fortfarande påverkas trots det magnetiska fältet.