Varför döljer du om det finns en jordbävning?

Anledningen varför du dölja under en jordbävning är att förflyttning av jorden kan orsaka glas splittras och stora föremål falla. Om du döljer (säga under ett skrivbord eller en dörr sätt) kan du skydda dig mot fallande debra och krossat glas