Varför gör vinäger bakpulver skum?

Varför gör vinäger bakpulver skum?

Vinäger och bakpulver är två kemiska ämnen att, när reagerade tillsammans, skapa koldioxid.

Bakpulver är den kemiska natriumvätekarbonat, NaHCO3.
Vinäger är huvudsakligen ättiksyra, HC2H3O2.

den kemiska reaktionen går så här:

NaHCO3---> Na + + HCO3-

HC2H3O2---> H + + C2H3O2-

Dessa två reagera i en vattenlösning, gör ekvationen:

H ++ HCO3---> H2CO3

Detta kallas kolsyra, vilket är instabil vid rumstemperatur i närvaro av vatten och omedelbart bryter sig in i H2O och CO2.

Det är vad du ser. CO2-gas som bildas och bubblande av dimmiga lösningen (dimman kommer från överskott bakpulver.) Detta bubblande lösning gör en vulkanisk som reaktion eftersom gasen försöker fly.