Varför vinäger och bakpulver gör en ballong blåsa upp?

Varför vinäger och bakpulver gör en ballong blåsa upp?

Reaktionen mellan vinäger och bakpulver är en syra plus ett karbonat.
SYRA + BAS--> SALT + VATTEN + KOLDIOXID

Koldioxid orsakar att blåsa upp ballongen.

Reaktion: CH3COOH + NaHCO3--> CH3COONa + H2O + CO2.