Varför inte alla djur som lever i samma habitat ser likadana?

Varför inte alla djur som lever i samma habitat ser likadana?

Det är inte nödvändigt att djur som lever i samma miljö är samma. för att leva i en patticular livsmiljö har kroppen bara speciella anpassningar. en organism av samma anpassning kan ha en annan kropp design. Således lever olika organismer i samma miljö.