Vem var chefsdomare i högsta domstolen när Brown mot Board of Education avgjordes?

Vem var chefsdomare i högsta domstolen när Brown mot Board of Education avgjordes?

Chief Justice Fred Vinson leda domstolen när den bruna framställningen var placerade på docket, men dog 1953, innan ärendet kan lösas. Chief Justice Earl Warren lyckades Vinson och skrev ett enhälligt yttrande för Brown mot Board of Education, (1954). Warren presiderade över många fall som utökade medborgerliga rättigheter för afro-amerikaner.

Fall citat:
Brun v. Skolnämnd, 347 U.S. 483 (1954)