Vilka är möjligheterna att ausserordenltichen uppsägning det?

Fråga:

Jag har hört att det finns advokater som specialiserat sig på att "bryta upp" kontrakt, säga att avbryta, även om detta inte är möjligt. Där finns allmänna riktlinjer / alternativ när en extraordinär uppsägning är möjligt, förutom de som anges i kontraktet? Mobiltelefon kontrakt intresserade mig, tack.


Svar:

Avtal måste tas och extraordinära avslutningar är möjligt endast för viktiga skäl.

Och nu kommer bara juridiskt kvalificerade personer i spelet – för vad är en viktig anledning, det är ofta också rättspraxis. Om du vill kunna någonsin en vet fler domar att göra detta, ju förr chansen en extraordinär uppsägning upprätthålla.

En juridical lekman måste veta att han konfronteras med en mobiltelefon kontrakt med en avlägsen part, är lagligt perfekt organiserat och vem vet också det hela gemensamma Rechtssprechnung.

Så, om du nu vill hävda dig själv med en extraordinär uppsägning, jag kan rekommendera juris databas , men tyvärr är inte gratis.

Slutsats: utan juridiskt biträde har du noll chanser att en extraordinär uppsägning.