Är gassande en biff på en grill en kemisk förändring?

Är gassande en biff på en grill en kemisk förändring?

Ja, ämnet är olika före och efter den gassande. Brukar kommer att matlagning, bakning, bränning eller grillas något resultera i en kemisk förändring.