Bokslutet analys - kort sikt: som omfattas?

Fråga:

Jag har lite engagerad i bokslutet analys. När jag tittar på ett företag, ser i detta ett stort block av kortfristiga skulder (springa tid till ett år) och lite pengar i fonden designeras, så som säkerligen inte betyder nödvändigtvis att det är i trubbel.

Ett företag har 1 miljon kontanter, 6 miljoner av kortfristiga skulder. Som ser dåligt, bara: dessa två siffror är nog att misstänka risk för insolvens?

Vad måste jag göra mig verkligen en bild att göra, oavsett om företaget problem kunde glida om det har att betala kf skulder i balansräkningen?

Vilka indikatorer är det fortfarande? Jag vet att ämnet är komplicerat, men på något sätt jag inte är så söt å :(


Svar:

Så 1 miljoner kontant kort sikt udn 6 miljoner. Verb. redan är anledning till oro, eller men varför ta en närmare titt.

  • Vad du inte kan se är om ännu en gruppering av 10 miljoner finns förutom 1 miljoner kontant.

  • Du bör se vad kassaflödet är. Det kan vara som är så hög att det på kort sikt kan omfattas av detta.

  • Det kan vara så att dessa kurzf. Skulder kontinuerligt "förskott bild." det vill säga om företaget har en lämplig omsättning, denna post har samma höjd och betalas alltid inom 3-4 veckor.