Förbud mot anställning: Vad händer med semester dagar och övertid?

Fråga:

Hej, jag är sedan början av februari i år i sysselsättning förbudet och undrar nu, vad händer med min rätt för i år och min totala övertid som jag fortfarande har. Jag arbetar som guvernant i ett protestantiska etablissemang i fast kontraktet och har 2 år att gå på mammaledighet. Jag tar ledighet och övertid med i mitt första år av arbete efter föräldraledigheten? Eller vad händer med det? Vem vet vad göra? Tack :)


Svar:

§ 17 moderskapsskydd act

Driftstopp för mamma hälsa sysselsättning förbud anses anställningsperioder för rätt till årlig betald semester och dess varaktighet. Kvinnan fick inte eller inte fullt ut sin semester innan förbud som sysselsättning, kan hon hävda resten av semester i aktuellt eller semester året efter utgången av tidsfristerna.

§ 17 punkt 1 S. 1 föräldrar tid lag

Arbetsgivaren kan förkorta den semester, som är tillgänglig för arbetstagaren eller arbetstagaren för semester, för varje full månad av föräldraledigheten till en tolftedel.

Ledighet överförs före föräldraledighet. Det kan, men inte måste, förkortas av AG för varje full månad av föräldraledigheten till en tolftedel.