Hur du separat olja från kylvätska?

Hur du separat olja från kylvätska?

Olja är hög på grund av den låga densiteten av kylvätska.