Hur många minuter är en -12 runda boxningsmatch?

Exklusive de minut långa viloperioderna mellan rundorna, 36 minuter (12 X 3)