Hur skiljer sig paralympiska från OS?

Hur skiljer sig paralympiska från OS?

Paralympics är för funktionshindrade