I vilka organ bryts överskott aminosyror ner?

I vilka organ bryts överskott aminosyror ner?

Det organ där överskottet amino syror bryta ner är levern.