Jag fick min laglott efter avsägelse av arv, är min dotter nu ändå

Fråga:

På inrådan av min advokat, har jag slagit ut arvet eftersom det var lägre än den obligatoriska delen. När jag förhandlade med min familj en del av pengarna eller har fått, min advokat har informerat mig om nu, att i min waiver automatiskt min son hade arv och arv kunde kräva pengar från mina bröder. Hon kunde titta på det, om min son var han rätt, men vill ha mycket pengar!? Det är faktiskt möjligt att min son är nu möjligt och om ja av vad det beror. Kan någon adrüber något berrichten?


Svar:

Nächstberufene är faktiskt används för ett undantag. Detta är de redan citerade bestämmelsen i artikel 1953 par. 2 BGB. Jag haft ens någonsin ett liknande fall i min krets bekantskapskrets. Du ska lita på din advokat eller inte anställa dig, och ta en annan advokat för ert förtroende!